Bitki Metabolizması

Işık+ Hava +Su + Besin

Doğada bitki gelişimi için gerekli bütün unsurlar bulunur.Eğer bunlardan birisi eksik veya yetersiz ise fotosentez işlemi tam olarak gerçekleşmez.

Bu nedenle iç mekan yetiştiriciliğinde temel prensip doğal dengenin dikkatlice oluşturulmasıdır. Doğal dengeyi oluşturmak için su,hava,ışık ve besin öğelerini uygun şartlarda bir araya getirmek gerekir.

Doğadaki koşullar iç mekanda gerektiği gibi yaratılırsa bitkinin buna cevabı bolluk ve hızlı gelişim olacaktır.

Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu yapıların içindeki yeşil renkli olan klorofil maddesinin görevi ışık yakalamaktır. Kloroplastlar güneş ışınlarını bir panel gibi toplayıp, kollektör gibi enerjiye dönüştürerek besin üretirler. Üretilen besin yapraklardan, bitkinin beslenmesi gereken diğer bölümlerine götürülür.  Görüldüğü gibi fotosentezin gerçekleştiği organ yapraklardır ve bitki gelişiminin sürmesi için yappraklara zarar verilmemesi gerekir.

Havadaki karbondioksit, güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depo enerjiyi kullanır. 

Terimler : 

Co2 : Karbondioksit
O2 : Oksijen
H2O : Su
C6H12O6 : Karbonhidrat (şeker) 

Eklendi
Product added to compare.