Kullanım  Şartları


Bu web sitesine girerek ve kullanarak aşağıdaki kullanım şartlarına,satış sözleşmesine, burada bulunan her türlü koşul ve gerekliliğe veya bu web sitesinde gündeme getirilen her türlü koşula uymayı taahhüt ediyorsunuz. Bu türden her türlü koşulun tarafınızdan kabul edildiği varsayılacaktır. Tüm kullanım koşullarına uymayı reddediyorsanız bu web sitesini kullanmamalısınız. Bu web sitesinin içeriğinin belirli bölümlerine (aşağıda tarif edildiği üzere) veya bu web sitesinde gerçekleştirilen belirli işlemlere getirilen ek koşulları reddediyorsanız, web sitesinin bu içerikleri bulunduran veya bu tip işlemlerin gerçekleştirilebileceği bölümlerini veya bu tip içeriği ve bu işlemleri kullanmamalısınız.

Kullanım koşulları MagicPlant tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu web sitesine konulmalarından itibaren geçerlidirler. Lütfen bu web sitesini yöneten tüm kullanım koşullarından haberdar olmak için düzenli olarak kullanım koşullarını kontrol ediniz. MagicPlant 'ın diğer web sitelerinde o siteler için geçerli olan farklı kullanım kuralları bulunabilir. Ayrıca bu web sitesinde veya bu web sitesinde gerçekleştirilen işlemler aracılığıyla ulaşılabilecek olan belirli içerik, ürün, malzeme, hizmet ve bilgiler için geçerli olan farklı kullanım koşulları olabilir. Bu tip belirli koşullar bu kullanım koşullarına bir ek oluşturabilirler veya bu kullanım koşullarıyla çeliştikleri yerlerde ve yalnızca o yerlerde bu kullanım koşullarına öncelik kazanırlar.

MagicPlant , web sitesinin içeriğinde veya bu içeriğe referans veren konularda veya web sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MagicPlant  herhangi bir nedenle ve tamamen kendi kararıyla bu web sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

Bu web sitesinde MagicPlant 'ın kontrolünde olmayan web sitelerine linkler bulunmaktadır. MagicPlant herhangi bir şekilde bu diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. MagicPlant , bu linkleri sadece bu web sitesinin kullanıcılarına kolaylık yaratmak için sağlamaktadır ve diğer bir web sitesine bir linkin bulunması söz konusu sitenin içeriğinin tasdik edildiği anlamına gelmez.

İçerikteki telif hakkı ve tüm diğer öncelik hakları (yazılım ses, görüntü, metin, ve fotoğrafları içermek ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)  Atlantis Botanik şirketindedir. İçerikte açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Aksi belirtilmediği taktirde bu web sitesinin içeriği sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirilmeden çoğaltılabilir ve dağıtılabilir. İçeriğin başka bir kullanımı, herhangi bir sınırlama getirmeden dağıtım, çoğaltma, değiştirme, sergileme ve iletme de dahil olmak üzere Atlantis Botanik'in yazılı izni alınmadan gerçekleştirilemez. Tüm çoğaltmalarda telif ve diğer öncelik hakları gözetileceklerdir.


Magicplant.net
 tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. 

Kanunların uygulanması prensipleri dikkate alınmaksızın, bu kullanım koşulları Türk Hukukuna tabi olacak ve yorumlanacaktır.Bu kullanım koşullarına veya web sitesine ilişkin veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir talep veya hukuki sorun halinde münhasıran Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğunu , MagicPlant 'ın giriştiği veya konu ettiği hukuki işlemlere uygulanması koşuluyla kabul etmiş oluyorsunuz.


Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.MagicPlant.net Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1) Taraflar

Satıcı: www.MagicPlant.net adına Atlantis Botanik Hüseyin Ölekli 

Adres: Ortaçeşme mh. ortanca sk no:18 Beykoz İstanbul Türkiye

Tel:  +90 542 293 74 44
Tel:  +90 216 323 37 75 
Fax: +90 216 323 37 75 

E-Posta adresi: destek@magicplant.net

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:

Madde 2) Konu

İşbu sözleşme, www.MagicPlant.net internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri  4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri

Ürünün adı:
Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme Şekli:

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:
Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5) Genel Şartlar

18 yaşından küçük kişiler www.MagicPlant.net internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

Satıcı, www.MagicPlant.net  internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Tüketici, www.MagicPlant.net'ten alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.
Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.

Madde 6) Satıcı'nın Yükümlülükleri

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, ürünü Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici'ye iade eder.

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya www.MagicPlant.net sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 7- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir.

Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. 

Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez.

İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir.

 Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.

Madde 7) Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler


Kesinlikle Tüketici'nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu nedenle, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda hazırlanan özel tasarım ürünler, Tüketici'nin istekleri doğrultusunda üretilen tüm ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamında yer alır.


Tüketici verdiği siparişini Pazartesi-Cuma günleri saat 15.00' e kadar, Cumartesi saat 12.00'ye kadar 0542 293 74 44 numaralı telefondan www.MagicPlant.net Müşteri Hizmetlerini arayarak, ya da destek@magicplant.net e-posta adresine bilgi vererek iptal edebilir.


Madde 8) Yetkili Mahkemeler

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı:
www.MagicPlant.net adına Atlantis Botanik Hüseyin Ölekli

Eklendi
Product added to compare.